Algemene informatie en boekingsvoorwaarden

I-Projekt Vakantiewoningen B.V.
Zeeweg 83
NL-1753 BB Sint Maartensvlotbrug


I. Algemeen
De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van informatie die door middel van de website verkregen is. De afbeeldingen van de getoonde accommodaties en hun inrichting zijn momentopnamen en kunnen wijzigen. Hieraan kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden verleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend.

II. Boeking/Betaling
U kunt de gewenste accommodatie online, telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt per omgaande een boekingsbevestiging van ons. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging. Bij niet tijdige betaling of niet nakomen van de betalingsverplichting zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen huursom. 
Mochten officiële lasten of heffingen, die direct betrekking hebben op de in de boekingsbevestiging genoemde prijzen, na de datum van de boekingsbevestiging wijzigen, dan kunnen deze alsnog aan de huurder doorberekend worden. 
Bij aankomst dient u altijd een borgsom te betalen. Deze wordt na vertrek op uw bankrekening teruggestort.

III. Annulering
U kunt uw boeking ieder moment annuleren, echter uitsluitend schriftelijk. Een e-mail volstaat hierbij.  De huurder is dan naast de reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• Tot 61 dagen voor aankomst: 20% van de huursom
• Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst: 50% van de huursom 
• Vanaf 34 dagen tot 2 dagen voor aankomst: 90% van de huursom 
• Bij een latere annulering of no-show bent u de totale reissom verschuldigd. De dag van ontvangst van de schriftelijke annulering bij I-Projekt Vakantiewoningen is bepalend.

IV. Annulering door de bemiddelaar
Mochten wij door onvoorzienbare omstandigheden de geboekte accommodatie niet ter beschikking kunnen stellen, dan doen wij ons uiterste best om de huurder direct een vergelijkbare of betere accommodatie ter vervanging aan te bieden. Indien de huurder niet akkoord gaat met de aangeboden alternatieve accommodatie, dan wordt de overeenkomst geannuleerd en de reeds betaalde huur onmiddellijk geretourneerd. Verdergaande claims van de zijde van de huurder worden in dit geval uitdrukkelijk uitgesloten.

V. Bemiddeling
I-Projekt Vakantiewoningen B.V. treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder (=woningeigenaar) en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder. 

VI. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid
De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie en de inventaris ervan. De huurder dient met het geboekte object en eventuele gemeenschappelijke voorzieningen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan. 
Na vertrek dient de huurder altijd een basisschoonmaak te doen, een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden staat in de informatiemap in uw accommodatie. De eventueel aanwezige huisreglementen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. 
De huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn huurperiode is ontstaan door zijn toedoen of door toedoen van zijn medehuurders of gasten. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het retour storten van de borg verandert niets aan de plicht van de huurder om eventuele schade te vergoeden. I-Projekt is gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

VII. Overbezetting en het houden van huisdieren
Bewoning van de gehuurde accommodatie door meer personen dan vermeld in de boekingsbevestiging leidt tot onherroepelijke, onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst zonder recht op vergoeding. Het vermeldde aantal personen is inclusief kinderen en baby's. 
In sommige accommodaties is het toegestaan om een huisdier mee te nemen. Huisdieren dienen altijd in de boekingsbevestiging vermeld te staan, er worden extra kosten berekend. Het niet melden van het meebrengen van een huisdier, kan leiden tot verwijdering uit de gehuurde accommodatie.

VIII. Klachten
Indien de huurder een klacht heeft met betrekking tot de gehuurde accommodatie, is de huurder verplicht de bemiddelaar (= I-Projekt Vakantiewoningen in Sint Maartensvlotbrug) hierover per omgaande te informeren. I-Projekt zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Vertrek uit de gehuurde accommodatie zonder de bemiddelaar vooraf te informeren, leidt tot het verlies van mogelijk recht op schadevergoeding of compensatie. Klachten die pas na afloop van de boeking worden vermeld, worden niet meer in behandeling genomen.

Op alle geschillen met betrekking tot het contract is Nederlands recht van toepassing.