Menu

Voorwaarden

Algemene informatie en boekingsvoorwaarden
 
I. Algemeen 
De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Aan de afbeeldingen van de getoonde accommodaties kan eveneens geen wettelijke aansprakelijkheid worden verleend. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend.
 
II. Boeking/Betaling 
U kunt het gewenste object online, telefonisch of per e-mail reserveren. U ontvangt per omgaande een boekingsbevestiging van ons. De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging: 25% binnen 10 dagen na uw reservering; 25% 120 dagen voor aankomst; 50% te betalen uiterlijk 3 weken voor aankomst. Bij een boeking op korte termijn dient u het totale huurbedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd uw boeking te annuleren. Bij aankomst dient u altijd een borgsom te betalen. Deze wordt na vertrek op uw bankrekening teruggestort.
 
III. Annulering/Annuleringsfonds
U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij het annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd: 
• Tot 61 dagen voor aankomst: 15% van de huursom.
• Vanaf 60 dagen tot 35 dagen voor aankomst: 50% van de huursom + de reserveringskosten.
• Vanaf 34 dagen tot 2 dagen voor aankomst: 90% van de huursom + de reserveringskosten
• Bij een latere annulering of geen bericht bent u de totale reissom verschuldigd. 

Wij adviseren u in combinatie met uw boeking altijd deel te nemen aan het annuleringsfonds. Dit kan veel narigheid voorkomen. Deelnemen aan het annuleringsfonds is alleen mogelijk als dit direct bij de reservering wordt overeengekomen. Het annuleringsfonds geeft recht op restitutie van het door I-Projekt ontvangen (deel)bedrag volgens de bevestiging/factuur, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten. De premie voor het deelnemen aan het annuleringsfonds bedraagt 5% van het huurbedrag. 
U kunt een beroep doen op het annuleringsfonds wanneer zich de navolgende omstandigheden voordoen:
• overlijden, plotseling optredende ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.
• vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of een van de deelnemers.

 
IV. Annulering door de bemiddelaar 
Mochten wij door onvoorzienbare omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren, dan krijgt de huurder direct een vergelijkbaar of beter object aangeboden ter vervanging. Indien de huurder niet akkoord gaan met dit alternatief, wordt de reeds betaalde huur onmiddellijk geretourneerd. Verdergaande aanspraken van de kant van de huurder in dit geval worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
V. Bemiddeling
I-Projekt treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder.
 
VI. Medewerkingsplicht en aansprakelijkheid 
De huurder is tijdens zijn verblijf volledig aansprakelijk voor het huurobject en de inventaris ervan. Iedere huurder heeft de plicht melding te maken van schade, die tijdens zijn/haar huurperiode is ontstaan door zijn/haar toedoen of door toedoen van het gezelschap van de huurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed. Het terugbetalen van de ingehouden borgtocht verandert niets aan de plicht van de huurder om eventuele schade te vergoeden. I-Projekt is gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.
 
VII . Overbezetting en het houden van huisdieren
Gebruik van het object door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onherroepelijke, onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het aangeduide aantal personen is inclusief kinderen en baby's. Dit geldt ook voor het meebrengen van een huisdier, waarvan in het contract geen melding is gemaakt.
 
VIII . Klachten 
Indien er iets niet in orde is met uw geboekte verblijf, of indien het niet overeenkomt met de beschrijving, bent u verplicht de bemiddelaar hierover per omgaande te informeren. Wij doen dan ons best, het probleem in kwestie zo snel mogelijk op een voor u bevredigende manier op te lossen. Indien uw klacht niet bevredigend opgelost kan worden, moet u deze binnen twee weken na het afloop van de reis nogmaals schriftelijk bij I-Projekt indienen. Het verlaten van het object zonder de bemiddelaar over uw klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten op schadevergoeding of compensatie.

Hulp nodig, of andere vragen?

Tijdens kantooruren ( 9.00 - 17.00 uur, ma t/m za) is ons telefoonteam bereikbaar:

Tel: +31 (0)224 72 33 20

 

 

U kunt ons ook per e-mail uw vraag of opmerking sturen. 

info@vakantiewoningenaandekust.nl

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes!